Copyright BioMarker Ltd. © 1996-2017.

Kreatech próbák fluorofór információi és a detektálására ajánlott filterek:

Fluorofór és filter információk Kreatech próbákhoz

Egyéb detektáló kitek

  • UniStar kitek FISH próbák kromogén (DAB) detektálásához

Széchenyi 2020KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS A
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁT
BIOMARKER KFT.
Sejtkultúra médium című európai szabadalom érvényesítéséhez
kapcsolódó költségek finanszírozása
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
4,5 MILLIÓ FORINT