Copyright BioMarker Ltd. © 1996-2017.

Capp hegyekCapp logo

 

Pipetták, fogyóeszközök, laboratóriumi asztali eszközök

 

  • Pipetták
    • Mechanikus, elektronikus pipetták, ismétlők, pipetta vezérlőkCapp plate rázó
  • Fogyóeszközök
    • Pipettahegyek, PCR csövek, centrifugacsövek, szerológiai pipetták, pipettavezérlők, ismétlők
  • Labor asztali eszközök
    • Centrifugák, mágneses keverők, vortex, microplate keverők, ELISA plate mosó

Széchenyi 2020KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM ÉS A
NEMZETI KUTATÁSI, FEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS ALAP TÁMOGATÁSÁT
BIOMARKER KFT.
Sejtkultúra médium című európai szabadalom érvényesítéséhez
kapcsolódó költségek finanszírozása
A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:
4,5 MILLIÓ FORINT